Znižajte stroške tiskanja do 30%

Problem je v tem, da večina organizacij ne ve, koliko in katere tiskalniške naprave uporabljajo, kje vse in po kakšni ceni nabavljajo potrošni material, koliko jih staneta vzdrževanje in servis, kakšne so vzdrževalne pogodbe in raven storitev ter kakšen je strošek enega izpisa.

Pridobite podrobnejši vpogled v potencialne prihranke v vašem podjetju

V podjetju Tift se zavedamo, da je ustvarjanje prihodka in upravljanje poslovne uspešnosti odvisno tudi od strategije na področju tiskanja in kakovosti tiskalniških storitev.

Vodilna analitična hiša za poslovne tehnologije Gartner je odkrila, da stroški pisarniške opreme lahko presežejo 3% letnih prihodkov. Z obravnavo skupnih stroškov lastništva tiskalnikov in drugih izhodnih naprav je možno te stroške znižati za od 10 do 30 odstotkov, z vzpostavitvijo upravljanja tiskanja pa je stroške izpisa možno znižati za od 13 do 40%.

Ustvarjanje prihrankov pri tiskanju oziroma uporabljanju je vse prej kot enostavno.

Problem je v tem, da večina organizacij sploh ne ve, koliko in katere tiskalniške naprave uporabljajo, kje vse in po kakšni ceni nabavljajo potrošni material, koliko jih staneta vzdrževanje in servis, kakšne so vzdrževalne pogodbe in raven storitev ter kakšen je strošek enega izpisa.
Raziskave so pokazale, da samo 48 odstotkov podjetij sledi stroškom izpisane strani, kar pa ni samo problem finančnega kontrolinga oziroma obvladovanja stroškov.
Kar 81 odstotkov menedžerjev IT-oddelkov ne obravnava upravljanja tiskanja kot strateškega problema, pri čemer jih 47 odstotkov priznava, da sploh nimajo ustrezne strategije na tem področju.

Več informacij:

 
UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA   ANALIZA TISKALNIŠKIH NAPRAV

 

Optimizacija vrednosti tiskanja

Čeprav gre pri tiskanju za procese, na katere se na videz že vsak spozna, v podjetju Tift pri izboljšavah tiskanja obravnava bistveno več izzivov kot samo znižanje stroškov.
Gre za to, da je kljub vedno večji razširjenosti elektronskih komunikacij in e-poslovanja še vedno veliko poslovnih procesov odvisnih od storitev tiskanja, na primer v finančnih ustanovah pri delu s strankami, pri trženju, pri zunanjem poslovanju med podjetji, pri podpori strankam, prodaji na terenu, v proizvodnji in logistiki.
Nekoliko višji strošek tiskanja je z vidika izvajanja poslovnih procesov ter odnosov s poslovnimi partnerji bistveno lažje upravičiti kot slabo kakovost izpisa ali v skrajnem primeru nezmožnost tiskanja takrat, ko je to nujno potrebno, na primer kreditne pogodbe za stranko ali oddaja ponudbe za razpis.

K optimizaciji tiskanja zato v Tiftu pristopamo na več načinov, tako s tehničnimi ukrepi kot tudi z organizacijskimi in poslovnimi oziroma komercialnimi pristopi.

 

Tiskanje kot poslovna storitev

Organizacije se danes želijo maksimalno posvečati svoji osnovni dejavnosti, zato različne podporne storitve, vključno s tiskanjem, predajajo v zunanje izvajanje.
V Tiftu imamo tako sklenjenih več kot 450 storitvenih pogodb za prek 1.000 naprav.

Da bi lahko ponudili optimalno rešitev, smo oblikovali celovito ponudbo e-CONCEPT, ki vključuje 6 ključnih procesov, potrebnih za učinkovito upravljanje storitev tiskanja:

  1. Zajem podatkov: izdelava posnetka stanja, kjer se zbere podrobne podatke o uporabljenih napravah, njihovi lokaciji (tlorisu), o načinu in obsegu tiskanja ter o nabavi potrošnega materiala in izvajanju servisnih storitev ...
  2. Analiza podatkov: ugotavljanje stroškov in problemov, ki jih ustvarja zatečeni sistem
  3. Izdelava poročila: naročnik pridobi informacije o učinkovitosti posamezne naprave, dejanskih stroških tiskanja, ozkih grlih in oportunitetnih stroških ...
  4. Načrt optimizacije: reogranizacija naprav (že z ustrezno navzkrižno zamenjavo obstoječih naprav se lahko zniža stroške do 20%) ter relokacija naprav glede na način in obseg uporabe, predlog posodobitve tiskalniškega parka z zamenjavo negospodarnih naprav z vidika porabe energije in cene potrošnega materiala, nadgraditev naprav z novimi funkcionalnosti namesto zamenjava cele naprave ...
  5. Implementacija: preselitev naprav, namestitev in nastavljanje novih naprav, vključitev naprav v poslovno računalniško omrežje, vzpostavitev sistema kontrole pristopa ...;
  6. Upravljanje in nadzor: uvedba programske opreme za nadzor in obvladovanje uporabe, izdelava poročil o rabi in stroških po organizacijah, oddelkih, stroškovnih mestih in uporabnikih ...    

 

Uporabniki so pomembni, finance tudi

Tiskalniške storitve podjetja Tift ustvarjajo maksimalno prilagodljivost na poslovne zahteve in spremembe pri poslovanju, po drugi strani pa povečujejo produktivnost končnih uporabnikov.

Rezultatov našega koncepta tiskalniških storitev se pravzaprav najbolj veselijo v finančnih službah in v IT-oddelkih.
Organizacije namreč poenostavijo vrsto postopkov, kot so nadzor nad uporabo, menedžment stroškov ter vzdrževanje, s čimer si zagotovijo ugodnejše skupne stroške lastništva in skrajšajo čas povrnitve naložb.

 

Več o MDS (Managed Document Services) >>