V knjižnici ene od ljubljanskih fakultet se je pojavila potreba po kopiranju, tiskanju in skeniranju študentov. Zanimal jih je sistem, ki bi bil preprost in bi zahteval minimalno angažiranje osebja knjižnice in fakultete nasploh. Rešitev z instalacijo programske opreme se jim je sicer zdela dobra, vendar pa bi zahtevala vzdrževanje s strani IT službe, poleg tega, pa je bila za njih ta rešitev predraga, saj je bil predviden obseg uporabe relativno majhen.

Predlagali smo jim drugo, cenejšo in bolj praktično rešitev. Na multifunkcijsko napravo Toshiba e-STUDIO255 smo instalirali ćitalec kartic Cartadis.

Stroj ni priklopljen na računalniško mrežo. Študenti v knjižnici kupijo kartice, ki so naložene z dobroimetjem za 100 kopij oz. izpisov. V primeru, da želijo kopirati vstavijo kartico v čitalec Cartadis, ko stroj ''odklene'' za uporabo. Ko študent kopira se na ekranu čitalca Cartadis, v katerega je vstavljena kartica z dobroimetjem, odšteva število razpoložljivih kopij. V primeru, da želi študent tiskati najprej na računalniku shrani na USB ključ datoteke, ki jih želi tiskati in sicer v PDF ali JPEG formatu.

V čitalec Cartadis vstavi kartico z dobroimetjem, v USB vhod na stroju pa svoj USB ključ. Na zaslonu stroja izbere datoteke, ki jih želi tiskati. Med tiskanjem se na ekranu čitalca odštevajo razpoložljivi izpisi. Po končani uporabi pritisne določen gumb na čitalcu, ta izvrže kartico, stroj se ''zaklene'' in je ponovno pripravljen na novega uporabnika.

Na fakulteti so opazili, da je veliko število študentov kupilo kartice, čeprav ne kopirajo ali tiskajo vsakodnevno, vendar želijo biti pripravljeni. Fakulteta je tako že v začetnih dveh mesecih pridobila precej finančnih sredstev, s katerimi brez težav pokriva mesečne stroške najema naprav in njihove uporabe.

Sama finančna konstrukcija je narejena tako, da je rentabilna že ob relativno majhni prodaji kartic in minimizira finančni riziko fakultete.